Nyheder

Hørsholm 79ers ligaselskab undgår konkurs, dog ikke uden konsekvenser

Selskabet bag Hørsholm 79ers ligahold har i de seneste år ikke kunnet lykkedes at skaffe sponsorindtægter til at kunne finansiere driften af klubbens to ligahold. Situationen har længe været uholdbar, og det er alene pga. enkelte sponsorers store velvillighed og hjerte for klubben, at den ikke er gået konkurs tidligere.

Utallige initiativer og forsøg på at skaffe kapital til at sikre en fornuftig fremtidig drift er løbet ud i sandet, og klubben må konkludere, at der på nuværende tidspunkt simpelthen ikke er den nødvendig opbakning, til at kunne drive to hold i de bedste danske ligaer.

Direktør for Hørsholm 79ers Peter Damm udtaler: ”Vi har i flere sæsoner trukket alt for store veksler på nogle få sponsorer. Hverken vi eller sponsorerne ønsker at denne klub skal finansieres af nogle få personer. I denne sæson har vi igen fået et stort hovedsponsorat fra Bækgården, mens klubben ikke er lykkedes at komme med den planlagte resterende indtægt til at sikre fortsat drift. Derfor stod klubben overfor en snarlig konkurs, som dog igen er blevet afværget af Bækgården, og endda således at begge hold kan spille sæsonen færdig.”

Fra den kommende sæson vil Hørsholm 79ers have et damehold på højeste niveau i Dameligaen, mens herreholdet vil spille i 1. division.

”Det er vores håb, at vi indenfor en overskuelig periode igen kan finde opbakning til at have både vores damer og herrer i den bedste liga”, siger Peter Damm.

Det håb bestyrkes ved, at bestyrelsen har lavet en plan, der sikrer, at selskabet bag de to ligahold kan være gældfrit allerede ved udgangen af den igangværende sæson.

Som et led i det reviderede setup i klubben har den nødvendige konsekvens været, at det har været nødvendig at afskedige visse nøglemedarbejdere.

Da Hørsholm 79ers Basketball er opdelt i en forretningsenhed og en forening, så har ovenstående situation ingen direkte implikationer for klubbens ungdomshold, som vil fortsætte med samme ambitionsniveau som i dag.
Lørdag den 3. marts kl. 12:00 afholdes der et informationsmøde i klublokalet i Hørsholm Hallen, hvor alle interesserede er velkommen til at møde op. Her vil klubbens bestyrelse redegøre for situationen.